Štandardymateriálov

Benefity stavby – zhrnutie

 1. Lokalita – budova je „vsadená“ do krásnej a pokojnej prírody, medzi dva toky /Váh a prítok Váhu, Rimplerovu važinu/
 2. Panoramatický výhľad. Veľká presklená plocha francúzskych okien zabezpečuje spojenie s okolitou prírodou a pohľad do zelene.
 3. Vysoké stropy. Svetlá výška miestností na 2-3-4 NP +2,8m na 5 NP +3,0m.
 4. Široké izby. Nadštandardná šírka miestností od 3,6 až do 5,3 m podľa typu apartmánu, bytu.
 5. Veľké terasy. Pri menších apartmánoch komfortné loggie a balkóny.
 6. Vodoinštalačný materiál plast hliník Viega Pro.
 7. Podlahové kúrenie s reguláciou každej miestnosti, centrálna kotolňa Viessmann.
 8. Nezávislá regulácia. Každý byt má svoju výmenníkovú stanicu.
 9. Hliníkové okná značky HEROAL
 10. Bezpečnostné vstupné dvere.
 11. Príprava na exteriérové žalúzie.
 12. Príprava pre stropné chladenie, alebo klasickú klimatizáciu.
 13. Kryté parkovanie. Šírka parkovacieho miesta až do 3,9m a dĺžkou 6m.
 14. Príprava pre elektro-nabíjanie vozidiel.
 15. Bezbariérový prístup.
 16. Výťah značky Kone.
 17. Kamerový systém stráženia.
 18. Internet a tv rozvody, vysokorýchlostný internet až 990 megabit za sekundu.
 19. Areálové osvetlenie.
 20. Detské ihrisko.
 21. Wellness area.
 22. Splnenie najvyšších nárokov energetickej triedy náročnosti na budovy.

Podrobná technická špecifikácia stavby

Objekt je založený jednoúrovňovom doskovom plošnom základe hr.700mm položenom na zhutnenom podloží, ktorý je v mieste reakcií z hornej stavby položený na krátke betónové vibrostĺpy opreté o štrk bez prepojenia s plošnými základmi.  Betónové vibrostĺpy sa budú zhotovovať hĺbkovým vibračným zhutňovačom. Betónové vibrostĺpy budú mať predpokladaný priemer cca 55 cm, pričom súdržné zeminy v oblasti budúceho vibrostĺpu budú bočne roztlačené a nesúdržné zeminy budú vplyvom vibrácií zhutnené a seizmicky zodolnené.

Zvislý nosný systém objektu tvoria priečne a pozdĺžne monolitické železobetónové steny priebežné po celej výške objektu. V garážovej časti a pri bazéne v 1PP a v 1NP sú steny lokálne nahradené monolitickými železobetónovými piliermi. Hrúbky nosných stien sú 200-300mm v závislosti na intenzite zaťaženia. Piliere v garážovej časti sú rozmeru 300x1200mm, piliere v bazénovej časti 300x1400mm. Priečne a pozdĺžne steny zabezpečujú celkovú horizontálnu tuhosť objektu.

Vodorovný nosný systém objektu monolitické železobetónové stropy.

Podlahová doska pod bazénovou časťou má hrúbku 200mm. Je položená na stenách a priestor medzi touto doskou a základovou doskou slúžiaci na vedenie rozvodov bude zasypaný.

Strop nad 1PP nad garážovou časťou je monolitická železobetónová doska hr. 250mm podopretá stĺpmi a stenami. Strop nad 1-4NP je monolitická železobetónová doska hr. 230mm. Je podopretá stĺpmi, stenami a prievlakmi.
Prievlaky nad bazénovou časťou zároveň podopierajú zvislý nosný systém z nadľahlých podlaží, nakoľko v tomto mieste dochádza k zmene zvislého nosného systému.
Strop nad 5NP zároveň tvoriaci strechu budovy je monolitická železobetónová doska hr. 230mm podopretá priečnymi stenami a pozdĺžnymi stenami okolo chodby.
Doska je po obvode doplnená atikou. Zvislý nosný systém v 2-5NP lokálne dopĺňajú oceľové stĺpy z uzavretých profilov SHS150x150x8.

Presné tvárnice Ytong Klasik na lepiacu maltu Ytong
Preklad Ytong NEP

Hydroizolačný systém Fatrafol na báze fólií z mPVC

Certifikovaná tepelná izolácia na báze minerálnej vlny.

Certifikovaný kontaktný zatepľovací systém ETICS s izolantom na báze minerálnej vlny. Omietka Baumit / Tehličkový obklad.

Hliníkové okná najvyššej kvality od nemeckého výrobcu HEROAL, https://www.heroal.de/sk/, použitý profil je EVO HEROAL 77, bezpečnostné, izolačné trojsklo. Otváravo sklopné, sklopné a posuvné. Farba antracit. Bezpečnostné kovanie. Skryté pánty. Predpríprava na sieťku proti hmyzu a elektrické exteriérové žalúzie na diaľkové ovládanie.
 Uf = 0,95 W/m2K

Uw= od 0,72W/m2K

Pri posuvných oknách bezbariérový profil

Vstupné dvere do apartmánov sú bezpečnostné, protipožiarne, plné v oceľovej zárubni.
Vstupné dvere do objektu sú hliníkové, bezpečnostné, presklené.

 • Podlahy na prízemí a spoločných priestoroch sú gressové dlažby.
 • Na parkovisku je betónový poter opatrený náterom.
 • Vonkajšie balkóny a loggie majú mrazuvzdornú keramickú dlažbu.
 • Na vonkajšie terasy je použitá mrazuvzdorná protišmyková dlažba na terčoch.
 • Okolo domu betónová dlažba ukončená obrubníkmi.
 • Podlaha v apartmánoch je ukončená poterom. Finálna dlažba bude na budúcom majiteľovi.

Na výber: keramická dlažba, gress, lamino, vinil, alebo drevené vlysky. Hrúbka finálnej podlahy do 15mm.

V obytných miestnostiach sadrové omietky. V technickej miestnosti jadrová omietka. Rohy vystužené oceľovými lištami. Pri styku s okenným rámom použiť APU lišty.

V kúpeľni a wc bude predpríprava na keramické obklady.

V spoločných priestoroch bude sadrokartónový podhľad.

V apartmánoch bude predpríprav na sadrokartónové stropy. Nadštandardná svetlá výška umožňuje vytvorenie svetelných štrbín a 3D podhľadov podľa predstáv budúceho majiteľa.

Projekt počíta s veľkou flexibilitou. Budúci majiteľ si môže vybrať medi klasickou klimatizáciou a chladenými sálavými stropmi.

V apartmánoch sú inštalované bytové výmenníkové stanice tepla Uponor s kompletnou izoláciou s priamym napojením vykurovania a nepriamou prípravou TUV. Príprava TUV je prietoková.

Na okruhu vykurovania je osadený regulátor diferencie tlaku a sekčný ventil, ktorý je ovládaný termostatom umiestneným v referenčnej miestnosti.

Sekundárny okruh je tvorený bytovými vykurovacími rozvodmi vrátane vykurovacích telies.

Na rozvod vykurovacej vody v bytoch sú navrhnuté PE-RT/Al/PE-RT potrubia. Potrubia sú tepelne izolované tepelnou izoláciou hrúbky 15mm.

Potrubia sú vedené v stene alebo v podlahe.

Na pokrytie potreby tepla je navrhnuté podlahové vykurovanie Uponor s rúrami Uponor COMBI Pipe 16×2,2.

Rúry sú ukladané na systémovú dosku. Potrubia sú ukladané do bifilárnej špirály.

Jednotlivé okruhy budú rozdelené do dilatačných celkov tak, aby boli dodržané výrobcom predpísané tlakové straty okruhov.

Napájanie jednotlivých okruhov je z rozdeľovačov – zberačov rozmiestnených v bytoch.

Na jednotlivých okruhoch budú prednastavené prietoky podľa potreby jednotlivých okruhov.

Teplotný spád v okruhu podlahového vykurovania je 40/30 °C.

Na vykurovanie v kúpeľniach sú navrhnuté rebríkové vykurovacie telesá Korado Koralux Linear Classic. Je pripojené cez termostatický rohový ventil Herz TS-98-V na prívode a cez rohové skrutkovanie Herz RL-5 na spiatočke. Pripojenie kúpeľňových vykurovacích telies je zospodu zo steny.

Na termostatické ventily sú osadené termostatické hlavice.

Zdrojom tepla je kotolňa, v ktorej sú umiestnené 3 kondenzačné plynové kotle Viessmann Vitodens 200-W s výkonom 150 kW. Teplotný spád vykurovania je 70/50 °C.

Kotle je pripojené na vykurovaciu sústavu cez akumulačnú nádobu Reflex PH1500 s objemom 1500 litrov Reflex PH750 s objemom 750 litrov.

Nádoba s objemom 1500 litrov slúži pre apartmány a nádoba s objemom 750 litrov slúži pre prevádzku bazéna. Každý kotol má v podstavne čerpadlovej skupinové zabudované obehové čerpadlo. Za akumulačnou nádobou pre apartmány je čerpadlová skupina bez zmiešavania.

Zdrojom pitnej vody je vodovodná prípojka, ktorá sa pripája na verejný vodovod. Pre objekt je navrhnutá prípojka HDPE potrubie d75.

Pre objekt je navrhnutá kanalizačná prípojka DN200, ktorá odvádza splaškové a dažďové odpadové vody do areálovej splaškovej kanalizácie.

Vnútorný vodovod rieši zásobovanie bytov pitnou vodou a požiarnou vodou.

Na vstupe potrubia do budovy je osadený uzatvárací ventil. Ventil je umiestnený v priestore pivničných kobiek.

Ležaté rozvody studenej vody sú vedené v 1.NP pod stropom, následne sú vedené do kotolne a pokračujú do 2.NP, kde je pod stropom vedený ležatý rozvod vody k stupačkám v apartmánoch. Potrubia sú vedené v tepelnej izolácii. Odbočky k jednotlivým stupačkám sú vysadené smerom dole tak, aby bol prístupný stupačkový uzáver s vypúšťaním. Potrubia musia byť izolované samostatnou tepelnou izoláciou (skružovou). Materiál tepelnej izolácie je kaučuk.

Na ležaté a stúpacie rozvody vody mimo bytov budú použité oceľové pozinkované potrubia.

Na rozvod pitnej vody v bytoch sú použité potrubia PE-Xa, spájané lisovaním. Potrubia sú vedené v stene, resp. v podlahe, sú tepelne izolované.

Príprava TUV bude v bytových výmenníkových staniciach Uponor s kompletnou izoláciou s prietokovým ohrevom.

Na schodiskách budú umiestnené hadicové navijaky DN25 na každom podlaží podľa projektu protipožiarnej ochrany. Pri návrhu je uvažované so súčinnosťou 2 hadicových navijakov.

Meranie spotreby vody bude vodomermi zabudovanými do výmenníkovej stanice.

V apartmánoch 209, 210, 309, 310, 409, 410, 501, 502, 503 a 504 sú navrhnuté vodomery ENBRA ER-AM, SV, DN20, Q3 4m3/h, 130mm (10 ks).

V ostatných apartmánoch sú navrhnuté vodomery ENBRA ER-AM, SV, DN15, Q3 1,6m3/h, 110mm (28 ks).

V prevádzke bazénu je navrhnutý vodomer ENBRA MTK-HWX DN32 Q3 10m3/h, 260mm. Tento vodomer je osadený na potrubí v blízkosti výmenníkovej stanice pre prípravu teplej vody v prevádzke bazénu.

Vnútorná kanalizácia rieši odvod splaškových vôd z kúpeľní a z kuchýň.

Potrubný materiál vnútornej kanalizácie je PP, HT systém Pipelife. Spoje potrubí sú hrdlové, pri menších dimenziách lepené.

Pripájacie potrubia sú vedené v stene. Minimálny sklon pripájacieho potrubia je 3%.

Odpadové potrubia sú vedené v stene, resp. pred stenou. Vo výške 1 m nad podlahou najnižšieho poschodia a pred výstupom potrubia z budovy je osadená čistiaca tvarovka. Odpadové potrubie prechádza do zvodového potrubia redukciu HTR 100/125 a cez dvojicu kolien s uhlom 45° HTB125/45.

Zvodové potrubia sú vedené pod stropom suterénu. Minimálny sklon potrubia do DN200 je 1%, pre menšie dimenzie je minimálny sklon 2%. Minimálne krytie potrubia na výstupe z budovy je 800 mm.

Materiál zvodových potrubí je PVC, KG systém Pipelife.

Potrubie v zemi sa ukladá do pieskového, príp. štrkopieskového lôžka hrúbky 150 mm. Po uložení potrubia sa zhotoví obsyp potrubia štrkom do výšky 300 mm nad vrchol potrubia. Potom môže byť potrubie zasypané výkopovou zeminou. Zemina musí byť triedená, nesmú v nej byť tuhé časti, ktoré by mohli mechanicky poškodiť potrubie.

Na každej vetve zvodového potrubia je umiestnená čistiaca tvarovka príslušnej svetlosti.

Kotolňa umiestnená v suteréne má podlahový vpust a lieviky pre odvod kondenzátu zaústené do stupačky splaškovej kanalizácie. Podlahový vpust je so suchým zápachovým uzáverom. Odvod kondenzátu je cez neutralizačné zariadenie.

Na stupačkách, ktoré sú vedené v šachte spoločne s VZT potrubím je vysadená tvarovka so zápachovým uzáverom pre odvod kondenzátu HL136N, do ktorej sa hadicami zvedie kondenzát z VZT potrubí.

Dažďová kanalizácia rieši odvod dažďových vôd zo strechy a z terás do dažďovej kanalizácie. Pre odvod vody zo strechy je navrhnutý gravitačný odvodňovací systém.

Stúpacie potrubia budú vedené v inštalačných šachtách. Materiál potrubia je PP, potrubia sú hrdlové.

Zvodové potrubia sú vedené v suteréne pod stropom, materiál potrubí je PVC. Na odbočkách k jednotlivým stúpacím potrubia je osadená čistiaca tvarovka.

Konne

Napojenie zo sústavy    3 PEN AC 50Hz 400 / 230V TN-C
Sústava v objekte          3 PEN+NPE AC 50Hz 230 / 400V TN-C-S

Ochrana pred nebezpečným dotykom živých časti el. zariadení je riešená krytím a izoláciou. Základná ochrana proti nebezpečnému dotykovému napätiu neživých vodivých častí el. zariadení a konštrukcií je navrhnutá samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41.

Rozvádzače budú napájané z novo navrhovaného elektromerového rozvádzača RE-1. Pripojovacie káble pre byty budú bezhalogenové PRAFLasafe-X-J 5×10 /B2cas1,d1,a1/, ktoré budú ukončené na hlavných vypínačoch rozvádzačov pre byty.

Rozvádzač RE-1 bude obsahovať 38x fakturačné meranie pre byty, 1x fakturačné meranie spoločné priestory, 1x fakturačné meranie plaváreň.

5.OSVETLENIE, ZÁSUVKY, INŠTALÁCIA

Osvetlenie bolo spracované v zmysle STN EN 12464-1.
Intenzita osvetlenia v miestnostiach bude podľa charakteru činnosti a ich využívania od 100 do 300lx, podľa normy STN EN 12464-1.

V rámci objektu sú navrhované núdzové svietidlá, ktoré budú zabezpečovať osvetlenie únikových komunikácií, zhromaždovacích priestorov a priestorov bez denného osvetlenia pri výpadku el. energie. Núdzové svietidlá budú LED s vlastnými  bez údržbovými zdrojmi s možnosťou diaľkovej kontroly stavu akumulátorov. Núdzové osvetlenie bude napájané z jednotlivých okruhov osvetlenia. Núdzové svietidlá budú min. 60 minút svietiť.

V rámci spoločných priestorov chodieb je navrhované LED stropné osvetlenie ovládané od detektorov pohybu. V rámci spoločných priestorov schodiska je navrhované LED stropné osvetlenie s integrovaným detektorom pohybu. Požadované parametre svietidiel pre dosiahnutie požadovanej intenzity osvetlenia 100lx na chodbách a 150lx na schodisku.

V rámci chodieb je uvažované s LED pasmi, ktoré budú umiestnené pod stropom v štrbine. Ovládanie led pasov bude spoločne so svietidlami na chodbe od detektora pohybu. V rámci chodby pre výťahom je uvažované s vývodom pre podsvietenia čísla na poschodí.

V garáži je navrhované osvetlenie stropnými svietidlami LED. Osvetlenie v garáži bude ovládané od stropných detektorov pohybu.

V rámci garáže na každom parkovacom mieste sú uvažované zásuvky 230V na povrch, pre napájanie elektromobilov. Dané zásuvky budú napojené káblom CHKE-R-J 5×2,5. Káble od zásuviek  budú zaústené do elektrorozvodne. Prívodné káble budú v budúcnosti pripojené za daný fakturačný elektromer investora, ktorý bude požadovať parkovacie miesto s autonabíjačkou.

Celá elektroinštalácia spoločných priestorov bude napojená z rozvádzača R-SP.

Zo samostatných vývodov bude napojený výťah, rozvádzač MaR pre kotolňu /RK1/, areálové osvetlenie, kontajnerové stojisko…

Osvetlenie v apartmánoch je navrhované vývodmi pre svietidlá. Svietidlá v bytoch budú v dodávke budúceho majiteľa daného bytu.

V kúpeľniach a v miestach kde sú umývadlá sa svietidlá nad umývadlami musia umiestniť min. 180cm nad podlahou podľa normy STN 33 2000-7-701. Stropné svietidlá v kúpeľni inštalovať mimo zónu 0,1 a 2.

Zásuvky 230V pre pripojenie prenosných el. spotrebičov budú umiestnené cca 30 cm nad podlahou v obytných miestnostiach, resp. podľa spresnenia užívateľa.

Zásuvky vedľa umývadiel budú vo výške min. 120cm nad podlahou podľa normy STN 33 2000-7-701.

Všetky zásuvky  určené pre laikov a deti podľa STN 33 2000-4-41 budú istené cez prúdový chránič, ako doplnková ochrana.

Zo samostatných vývodov v každom byte bude napojená varná doska, el. rúra, vonkajšia klimatizačná /chladiaca jednotka daného bytu na streche.

Elektroinštalácia v každom byte bude napojená z rozvádzača RB daného bytu.

Audio/video vrátnik Legrand Bticino.

V rámci apartmánového domu je uvažované s digitálnym satelitom a terestriálnou anténou na streche. Celý TV systém je navrhovaný bezhalogénovými koaxiálnymi káblami typu CAVEL TS713B LSZH 7mm CLASS A++ s triedou reakcie na oheň  B2ca – s1, d1, a1.

Vonkajšia satelitná jednotka bude vybavená 125cm parabolou s konvertorom LNB quattro. Distribúciu TV signálu bude zabezpečovať 5 kaskádových multiprepínačov umiestnených na každom podlaží v stúpačke elektro podľa dispozície.

Navrhované areálové osvetlenie bude LED stĺpovými svietidlami Arelux XBURG LED 35W, 3076lm, IP65 osadených na stĺpoch 4m /STK 60/40/3PK12-Z/ podľa dispozície.

Areálové osvetlenie bude napojené z rozvádzača R-SP a bude ovládané digitálnymi astro hodinami, ktoré budú v rozvádzači R-SP.

Všetky svietidlá areálového osvetlenia budú osadené na oceľových stožiaroch výšky 4m. Stĺpy budú osadené na prefabrikovaných betónových základoch PZR1 a budú vybavené poistkovým puzdrom NTB-1, v ktorej bude 6A poistka na istenie svietidiel. Vzhľadom nato, že uličné osvetľovacie stožiare sú dodávané bez kabeláže, preto bude v nich nutné od poistkového puzdra ťahať kábel CYKY-J 3×1,5 a dopojiť ho do svietidla.

Na základe komplexného tepelnotechnického posúdenia budova vyhovuje požiadavkám STN 73 0540-2 z hľadiska tepelného odporu, resp. súčiniteľa prechodu tepla, z hľadiska hygienického kritéria (riziko

vzniku plesní) ako aj z hľadiska vlhkostného režimu konštrukcie.

Energetická trieda podľa primárnej energie: A1 – 54,89 kWh/(m2.a)

Energetická trieda podľa celkovej potreby energie budov: B – 48,38 kWh/(m2.a)