DOKONČENÝ PROJEKT
Skolaudovaný 17.03.2021


PRÁVE VO VÝSTAVBE
Výstavba začatá 01.09.2021

webstránka od 1.11.2021