Vizualizácia bytu 504

Vizualizácia bytu 302 (2-izbový) ..trochu iný “retro” štýl..

Pohľady z tretieho, štvrtého a piateho poschodia